Uncategorizedوبلاگ

توصیه های ما

By January 3, 2019 No Comments

به جهت فصلی بودن برداشت قارچ دنبلان(ترافل)، امکان تامین قارچ تازه از  ماه MARCH  الی  MAY فراهم می باشد و به عبارتی ترافل ما عمدتا از گونه تابستانی می باشد و بنابر این می بایست سفارشات مشتریان محترم قبل از محدوده زمانی فوق(ترجیحا قبل از بهار) به این شرکت واصل شود تا برنامه ریزی های لازم در خصوص تامین قارچ، فرآوری، تولید، بسته بندی و تحویل به موقع انجام گیرد. همچنین این مجموعه آمادگی دارد محصولات سفارشی را بر اساس الزامات، نیازها و خواسته های مشتریان محترم تامین و تولید نماید.

Leave a Reply