Uncategorizedوبلاگ

قارچ دنبلان(ترافل) چگونه یافت می شود؟

By January 3, 2019 No Comments

عطرهای تولید شده توسط ترافل ها گاهی اوقات حیواناتی که بزرگتر از سنجاب هستند را برای قارچ خواری جذب می کنند. ترافل ها در اروپا با کمک خوک های ماده یا سگ های تروفل یاب که قادر به تشخیص بوی قوی تروفل بالغ در زیر سطح زمین هستند، برداشت می شوند.

خوک ماده  زمانی که رایحه جنسی شبیه هورمون خوک نر در ترافل را می بوید هیجان زده می شود و آن را از داخل زمین کشف می کند با این حال، استفاده از خوکها به دلیل گرایش طبیعی شان به خوردن هر چیزی خوردنی، پر مخاطره است به همین دلیل، سگ ها آموزش داده شده اند تا در هر جا که این بو ها را حس می کنند، به کندن زمین بپردازند که تمایل دارند قارچ خود را با یک تکه نان یک نوازش سر عوض کنند. در حال حاضر، سگ ها به عنوان جویندگان ترافل اولویت داده می شوند، زیرا سگ ها می توانند برای پیدا کردن ترافل آموزش ببینند، ترافل ها را نمی خورند و بسیار راحت می توانند سوار ماشین شوند. اما شایان ذکر است که ما در کار خود هرگز از خوک یا سگ استفاده نمی کنیم زیرا ما دارای تیم آموزش دیده برای یافتن ترافل هستیم و در اصل مزیت بزرگ ما استفاده از یک تیم حرفه ای و آموزش دیده است زیرا جمع آوری ترفل ها نیازمند آموزش و تجربه است.

Leave a Reply